Water Van oudsher werd water eerst gewoon opgevangen. Later werden waterkanalen gebruikt om het water te transporteren. Tegenwoordig komt alles bij de eindgebruiker via de watermeter.                                      Gas Warmte en energie werden vroeger opgewekt middels kolen en later via stadsgas. Tegenwoordig gebruiken we hier aardgas voor en we zien steeds meer de groei na zonne-energie.                                    AKIB Ook wij zijn door de jaren heen door opleidingen steeds meer overgestapt naar moderne installatietechnieken en materialen. Waar vroeger nog met lood en ijzer werd gewerkt gebruiken wij tegen woordig koper en steeds meer kunststoffen. Afhankelijk van de situatie en de wensen van de klant kunnen wij een installatie maken die aan alle verwachtingen voldoet.