Over onze contracten: Voorafgaand aan het sluiten van een contract wordt desbetreffend installatieonderdeel eenmalig, op regie basis, gecontroleerd op defecten, een zg. nulmeting. Indien er zich gebreken voordoen wordt er een vrijblijvende prijsopgave gedaan om deze defecten te herstellen, zodra het installatieonderdeel in orde is bevonden zal het onderhoudscontract een aanvang nemen. Ook voor overige toestellen bv. WTW- en mechaniche ventilatieunits hebben wij onderhoudscontracten.Voor aanbiedingen hiervoor kunt u contact met ons opnemen. Alle genoemde prijzen zijn incl. btw. en zijn per maand. Betalingen kunnen maandelijks, per kwartaal of jaarlijks worden gedaan. Indexering jaarlijks volgens Uneto-Vni’.   Erkend lid: